Skip to main content

Erfrechtspecialist

Op het moment dat je overlijdt gaan je bezittingen naar jouw erfgenamen. In Nederland heb je het recht jouw wensen vóór je overlijden vast te leggen in een testament dat je samen met een notaris ondertekent.

Zonder een testament treedt de wet in werking en worden je bezittingen op basis van die wet verdeeld over je erfgenamen. Dat klinkt eenvoudig maar de erfgenamen moeten vaak samen beslissingen nemen en daar wringt het regelmatig waardoor er ruzie ontstaat.

Wil je weten hoe je dit kunt voorkomen, of heb je vragen over een testament of (het afwikkelen van) een erfenis/nalatenschap dan ben ik wellicht de juiste persoon om jou te adviseren.

Testament

Er zijn heel veel redenen waarom iemand een testament wil opstellen. In de praktijk hoor ik vragen als:

 • Wie regelt mijn uitvaart?
 • Wie verdeelt mijn erfenis?
 • Ik heb geen contact met één van mijn kinderen. Hoe kan ik er voor zorgen dat hij/zij bij mijn overlijden niets krijgt?
 • Wat zijn de gevolgen van een onterving?
 • Wat zijn de verplichtingen van een executeur?
 • Hoe zorg ik er voor dat ik minder zorgbijdrage moet betalen als ik naar een verpleeghuis moet?

Om al deze vragen te beantwoorden, ga ik graag met jou in gesprek. We bespreken je wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden zodat jij zelf kan aangeven wat je uiteindelijk in je testament op wil nemen.

Ik begeleid jou bij het opstellen van het testament of het uitleggen van het testament dat je door de notaris hebt op laten stellen zodat je precies snapt waar je voor tekent bij de notaris.

 

Erfenis / Nalatenschap

In een testament wordt opgenomen wie de nalatenschap afwikkelt; dit is de executeur. Als er geen executeur is aangewezen of er geen testament is, wikkelen de erfgenamen samen de nalatenschap af.

Het afwikkelen van een erfenis/nalatenschap is soms erg moeilijk. Ik kan je op bijvoorbeeld de volgende manieren adviseren of werk uit handen nemen:

 • Adviseur/coach voor de executeur;
 • De erfgenamen ondersteunen bij het maken van de financiële keuzes die in het testament zijn opgenomen;
 • Het berekenen en invullen van de aangifte erfbelasting en/of het berekenen van het wettelijk deel voor een kind;
 • Contactpersoon zijn voor de verschillende erfgenamen als onderling contact moeilijk/niet mogelijk is;
 • Ondersteunen bij het eerlijk verdelen van de inboedel;
 • Het afwikkelen van de gehele erfenis/nalatenschap;
 • Na goed overleg eventueel optreden als executeur in een testament;
 • Na goed overleg optreden als vereffenaar die door de rechter is aangewezen.

Aangifte erfbelasting

In de aangifte erfbelasting geef je de bezittingen en schulden op die de overledene had op het moment van zijn of haar overlijden. De successiewet is een ingewikkelde wet. Omdat ik fiscaal opgeleid ben kan ik jou op aantal manier adviseren en ondersteunen.

Enerzijds heb ik digitale software waarmee ik de aangifte kan voorbereiden en naar de belastingdienst kan versturen. De aangifte moet sinds 2018 digitaal ingediend worden.

Ook kan ik de fiscale keuzes die vastgelegd zijn in het testament of in de wet toelichten. Hierdoor kunnen de erfgenamen deze overzien en uiteindelijk beslissen wat voor hen zo gunstig mogelijk is. Helaas zie ik vaak dat deze fiscale opties vergeten worden bij het invullen van de aangifte waardoor de erfgenamen uiteindelijk meer erfbelasting moeten betalen.

Heeft de inspecteur daarna vragen, dan kan ik het gesprek met hem voeren.

 

Mediation bij erfrecht

In families waarin de zorgen van de betrokkenen open en eerlijk besproken worden komen meningsverschillen over de erfenis nauwelijks voor. Mijn tip: ga op tijd in gesprek met jouw naasten en geef aan wat jouw wensen zijn mocht je bijvoorbeeld verzorging nodig hebben. Ruzie kun je immers beter voorkomen.

Nalatenschapsmediation na overlijden

Het overlijden van een familielid en het verdriet en gemis dat daarbij hoort, wordt soms nog pijnlijker door een moeizame afwikkeling van de erfenis/nalatenschap. Ik kan daarbij helpen door middel van mediation.

“Als mediator ondersteun ik partijen bij een zorgvuldige en efficiënte afwikkeling van een nalatenschap. Onpartijdig en gericht op behoud van de onderlinge relaties.”

Mediation helpt bij het oplossen van meningsverschillen door het inzetten van een neutrale bemiddelaar; de zogenaamde mediator. Deze mediator begeleidt de gesprekken op een informele manier zonder zijn of haar mening te geven of op te willen dringen.

Ik laat jullie zelf onderzoeken waar jullie meningsverschillen liggen en wat voor jullie als individuele personen belangrijk is. Vervolgens laat ik jullie zélf tot een oplossing komen door de onderhandelingen te begeleiden. Een rechter is dan niet nodig.

Zijn jullie samen tot een oplossing gekomen, dan leggen we de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Door te ondertekenen geven jullie aan je aan de afspraken te zullen houden.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid

Bij mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid noodzakelijk. Alle deelnemers verklaren bereidt te zijn om met elkaar te praten om tot een oplossing te komen voor het meningsverschil dat op tafel ligt. Alles wat besproken wordt tijdens de mediation is vertrouwelijk. Als er toch een rechtszaak komt kan nieuwe informatie, verkregen tijdens de mediation, niet  gebruikt worden.

 

 

Nalatenschapsmediation bij leven

Ook tijdens het leven kunnen partijen tot een meningsverschil komen. Een voorbeeld hiervan is het (on)voorziene overlijden van een ouder of de (on)verwachte opname in de zorg en de benodigde zorg die daardoor nodig zal zijn.

Door de plotseling wijziging in de gezondheid komen er verschillende vragen op:

 • Hoe moet het nu verder met de woning?
 • Mogen we de woning verkopen?
 • Mag een kind in de woning blijven wonen?
 • Hoe besparen we belasting of hoge zorgkosten?

Ook vragen over de medische verzorging van een ouder zijn soms onderwerp van discussie. Niet iedereen verwerkt immers de nieuwe situatie en bijvoorbeeld de ziekte van een ouder op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. De een is klaar voor de volgende stap, de ander absoluut nog niet.

Ik kan partijen begeleiden bij het aangaan van gesprekken over de toekomst en het horen van elkaars zorgen en gedachten. Ik laat jullie zelf benoemen waar jullie meningsverschillen liggen en wat jullie graag met elkaar willen bespreken. Vervolgens laat ik jullie zélf tot een oplossing komen door de gesprekken te begeleiden.

Als het lukt om afspraken te maken leg ik deze samen met jullie vast in een vaststellingsovereenkomst. Door te ondertekenen geven jullie aan je aan de afspraken te zullen houden.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.