Skip to main content

Vermogensplanning

Vermogensplanning is het plannen van de overgang van jouw vermogen naar jouw erfgenamen. Samen brengen we jouw vermogen/bezittingen in kaart en bekijken we wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting bij overlijden. Aan de hand van dit overzicht bespreken we de mogelijkheden om de overdracht van jouw vermogen zo voordelig mogelijk te laten verlopen. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van keuzes in een testament waaruit de erfgenamen na overlijden kunnen kiezen.

Het opstellen van een testament, een levenstestament of een schenkingsplan kunnen noodzakelijk zijn bij een goede vermogensplanning.
Ik kan je wensen op papier uitwerken, zodat jij de door jou gekozen notaris, op een efficiënte wijze kan informeren over je wensen. Een veel gehoorde reactie in de praktijk is: “Ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken”.

Meer weten over vermogensplanning?
Neem dan contact met me op.

Financieel veilig ouder worden

We worden allemaal ouder en dat gaat gepaard met veranderingen in onze gezondheid en in wat we zelf wel of niet (meer) kunnen. Hoe zorg je dat jouw bezittingen veilig zijn op het moment dat je de uitgaven zelf niet meer kunt regelen of controleren? Jaarlijks worden er in Nederland meer dan 30.000 gevallen van financieel misbruik gemeld. Vaak schaamt het slachtoffer zich en wordt het misbruik niet gemeld. Soms heeft het slachtoffer of zijn of haar omgeving het gewoonweg niet in de gaten. Het misbruik kan hierdoor lang doorgaan.

Onverklaarbare geldopnames, verdwijnen van spullen uit huis, grote belangstelling voor het opstellen van een testament of bezittingen, het niet open willen praten over de financiën van de betreffende oudere kunnen signalen zijn dat iemand misbruik maakt van de situatie.

Als je een soortgelijke situatie vermoedt, kun je contact opnemen met veilig thuis in jouw regio of met een lokale alliantie “Ouderen in veilige handen”. Ik ben aangesloten bij de

Je kunt de regie ook in eigen hand nemen door na te denken over het opstellen van een levenstestament. Daarmee bepaal je zelf welke personen beslissingen mogen nemen én nog belangrijker, wie toezichthouder is en dus alles controleert.

Levenstestament

Met het opstellen van een levenstestament neem je de regie in handen voor het moment waarop je dat zelf niet meer kunt. Over welke vragen kun je alvast nadenken als je een levenstestament wil laten opstellen?

 • Wie mag in jouw naam financiële en/of medische beslissingen nemen? Kortom: wie wijs je aan als gevolmachtigde(n)?
 • En mag iemand dat alleen of moeten er altijd twee of meer mensen achter het besluit staan?
 • Vanaf welk moment mogen deze gevolmachtigden jouw beslissingen nemen?
 • Als jij niet meer kunt controleren welke beslissingen voor jouw genomen worden, wie mag die controle dan van jou overnemen? Kortom: wie wijs je aan als toezichthouder?
 • Welke beslissingen mogen de gevolmachtigden nemen?
  • Mogen zij geld weggeven (schenken), en zo ja aan wie?
  • Mogen zij jouw koopwoning verkopen?
  • Wat moeten zij doen met jouw spullen/inboedel?

Heb je mij nodig? Nee, een levenstestament kun je rechtstreeks bij een notaris regelen. Wat ik wel kan is jou helpen een duidelijk beeld te krijgen van je wensen en je duidelijke uitleg geven over wat er allemaal mogelijk is. Samen:

 • brengen we je vermogen in kaart;
 • ordenen we je gedachten;
 • schrijven we je wensen uit;
 • en maak jij zélf je keuzes.

Een akte van een notaris is moeilijk te lezen door alle juridische taal. Samen nemen we de akte door en leg ik deze in begrijpelijke taal aan je uit. We kijken samen naar de inhoud en naar de manier waarop het toezicht is geregeld. Je wil namelijk wel dat de persoon die de volmacht van jou krijgt aan de regels gehouden wordt.

Een levenstestament betekent niet dat er géén financieel misbruik meer kan plaatsvinden, maar het zorgt er wel voor dat alles zo goed mogelijk is vastgelegd om dit te voorkomen.

 

Volmacht

Is er niemand in je eigen omgeving die jij de volmacht wil geven, dan kun je een professionele gevolmachtigde aanwijzen. Ik ken meerdere professionals die, na kennismaking, bereid zijn om zichzelf als gevolmachtigde aan te laten wijzen.

Zelf kies ik ervoor om enkel als toezichthouder aangewezen te kunnen worden.

 

Toezicht

Goed toezicht houden is niet makkelijk. Korte lijntjes tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder zijn hiervoor erg belangrijk.

Vandaag de dag ondersteunt de software van IBAC mij als toezichthouder. Voor de controles leest de software minstens twee jaar aan bankafschriften in zodat duidelijk wordt wat jij normaal uitgeeft, overmaakt en ontvangt. Vanaf dat moment loopt de software dagelijks de bij- en afschrijvingen van die dag na. Is er iets raars of ongebruikelijks, dan krijg ik een seintje en neem ik contact op met de gevolmachtigde. Eventuele nare zaken komen dan snel aan het licht en kunnen meteen opgelost worden. Daarnaast zal ik de gevolmachtigde regelmatig vragen mij een overzicht te geven van alle bij- en afschrijvingen tijdens een bepaalde periode.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.

Heb je vragen of wil je graag eens overleggen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op.