Skip to main content

In eerste instantie zijn jouw erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Zij zorgen samen voor het verdelen van de inboedel, de verkoop van de woning of het opzeggen van de huur, zij dienen de belastingaangiftes in en verdelen uiteindelijk de erfenis onder de erfgenamen.

Verschillende soorten executeur

Als je een testament hebt gemaakt kun je één of meerdere personen aanwijzen om deze taken uit te voeren. Deze persoon wordt dan aangewezen als executeur. Er zijn drie soorten executeurs. We spreken dan over een 1, 2 en 3 sterren executeur.

 1. De executeur met één ster regelt alleen jouw uitvaart.
 2. De executeur met twee sterren wikkelt jouw erfenis af en volgt de bepalingen in het testament. Voor het verdelen van de erfenis heeft deze executeur de medewerking van de erfgenamen nodig. Deze executeur beheert het vermogen/de bezittingen van erflater. Hij mag ook bezittingen verkopen, máár alleen als dat noodzakelijk is om schulden af te lossen.
 3. De executeur met drie sterren krijgt de bevoegdheid om de nalatenschap onder de erfgenamen te verdelen. Hiervoor heeft hij geen medewerking nodig van de erfgenamen. Wel moet hij verantwoording afleggen over zijn werkwijze. De drie sterren executeur mag dus ook een woning verkopen als er geen schulden zijn.

Taken van de twee sterren executeur:

 • De executeur beheert de bezittingen van de nalatenschap;
 • De executeur vertegenwoordigt de erfgenamen bij de afwikkeling;
 • De executeur maakt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen de termijn opgenomen in het testament, een boedelbeschrijving.
  Een boedelbeschrijving is een lijst met daarop de bezittingen en de schulden van de overledene.
 • De executeur verkoopt bezittingen als dat nodig is om schulden af te lossen;
 • De executeur betaalt de schulden.
  Hierbij kun je denken aan de uitvaartkosten, de schulden aanwezig in een nalatenschap, maar ook de erfbelasting van de erfgenamen. De executeur betaalt deze kosten van de rekening van de overledene;
 • De executeur geeft uitleg aan de erfgenamen over zijn handelen en beantwoord hun vragen;
 • De executeur legt aan het eind van zijn werk rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.

Hoeveel personen mag je aanwijzen als executeur?

Je mag één of meerdere personen aanwijzen. Ook kun je de personen opvolgend aanwijzen. Bijvoorbeeld eerst mijn echtgenoot, maar als hij deze benoeming niet kan uitvoeren mijn zoon.
Als je meer dan één persoon aanwijst is het belangrijk om duidelijk aan te geven of deze personen enkel tezamen of ook afzonderlijk van elkaar mogen handelen.

Krijgt een executeur een vergoeding voor zijn werk?

Het afwikkelen van een nalatenschap vergt in de meeste gevallen veel tijd. Hierdoor is in de wet opgenomen dat een executeur loon krijgt voor zijn werk.
Als in het testament geen andere regeling is opgenomen krijgt de executeur als loon 1 % van de waarde van het vermogen van erflater op zijn sterfdag.
Als je het hier niet mee eens bent, kun je in je testament een andere regeling opnemen. Zo kun je opnemen dat de executeur een vast bedrag als loon krijgt, of een loon aan de hand van de gewerkte uren. Het is ook mogelijk om geen loon toe te kennen.
In het testament wordt vrijwel altijd de kosten vergoed die de executeur moet maken bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Bijvoorbeeld reiskosten.

Heb je de toestemming nodig van een executeur?

Voor het opnemen van een persoon in uw testament heb je geen toestemming of handtekening nodig. Wel is het zo dat de aangewezen persoon bij het overlijden van erflater de benoeming kan en mag weigeren. Het is zeer goed denkbaar dat je aan de beoogd executeur vraagt of hij/zij deze taak wil aanvaarden. Meestal komen er dan ook vervolgvragen op. Deze gesprekken dragen bij aan een geordend en vlot verloop van de afwikkeling van de nalatenschap.

Vragen?

Heb je vragen over het benoemen van een executeur? Ben je executeur en heb je vragen over de uitvoering van jouw taak? Neem dan gerust contact met mij op via het contactformulier. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.